Rapport

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Terugblik Irenisch,

(ook bekend als Twents Oorlogsmuseum Vriezenveen)

Oosteinde 364

7671 AH  Vriezenveen

 

 

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021,

van uw stichting.

De balans per 31 december 2021 en de toelichting,

De winst en verlies rekening over 2021 en de toelichting.

Welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden,

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd,

bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken en rubriceren.

van de financiŽle gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening,

toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geŽvalueerd.