Twents Oorlogsmuseum Vriezenveen '40 '45
Oosteinde 364/366 7671AH Vriezenveen


Het museum is ook bekend als de Stichting Irenisch
staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen, zoals de Stichting Irenisch, financieel te ondersteunen.
Het fiscaalnr. is : 802261814

Onze contact gegevens zijn :info@oorlogsmuseumvriezenveen.nl

Bestuurssamenstelling:
voorzitter H.J.Abbink
secr.en penningmeester mevr H.E.Abbink

Beleidsplan: Verzameling oorlogssouvenirs bij elkaar
houden en het tentoonstellen hiervan.

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning,
de vrijwilligers ontvangen een vrijwilligers vergoeding van max €5,- per uur
tot max €170,- per maand en max €1700,- per jaar

Doelstelling: Het beheren en in stand houden van het museum
Het oorlogsverleden WOII levendig houden
opdat we niet vergeten.

Uitgeoefende activiteiten: rondleidingen in het museum,
houden van lezingen,onderhoud materiaal
en jaarlijkse aanpassing van de inrichting van het museum.

Financiele verantwoording:
jaarrekening 2020 klik hier

                         Website realisatie: Bert Bijkerk aangepast 25-6-2021